Thomas Widroth presenterade en spännande provningsomgång med temat på en ”Kvartsblind provning”

Kvartsblind provning där man viste en del förhandsinformation enligt bilden. Klicka på bilden

 

Röstresultatet:

Provningsresultatet presenteras på denna tablå. Kan ses i större format om man klickar på bilden