LG Larsson bjuder till provning av nyinporterat  från Scotland.

Flaskorna står i den ordning som dokumenten kommer